Nạp game

Tiền yêu cầu : {{money|currency:"":0}} VNĐ


Quý khách vào trang nạp thẻ của game chọn gói vật phẩm tương ứng rồi gửi cú pháp tin nhắn nạp = sms viettel cho web, nếu chưa làm được vui lòng inbox cho web yêu cầu hỗ trợ

Ưu đãi nạp game

messenger icon